Tag: Wordpress Theme

Cách tạo Child Theme WordPress

Bạn đang sử dụng một theme được tải xuống từ kho giao diện của WordPress hoặc theme bạn mua từ Themeforest. Khi bạn muốn thực hiện một số tùy chỉnh cho chủ đề đó, bạn có thể can thiệp trực tiếp vào theme đó. Nhưng tôi khuyên bạn không nên làm vậy, bởi vì sau …

Xem thêm »

Copyright ©2019 - 2021 KabiWeb. All Right Reserved. Design by Khanh Bui