Wordpress Themes

Wordpress Themes

Tạo file ngôn ngữ cho theme

Bây giờ chúng ta đã có một theme tương đối đơn giản nhưng khá hoàn chỉnh về mặt chức năng và code thông qua các bài hướng dẫn trước trong serie này. Tiếp tục ở bài này, mình sẽ hướng dẫn bạn làm một việc rất quan trọng để giúp theme của bạn linh hoạt …

Xem thêm »

Copyright ©2019 - 2021 KabiWeb. All Right Reserved. Design by Khanh Bui