Cách tạo Child Theme WordPress

19/02 Tin tức 590 lượt xem

Bạn đang sử dụng một theme được tải xuống từ kho giao diện của WordPress hoặc theme bạn mua từ Themeforest. Khi bạn muốn thực hiện một số tùy chỉnh cho chủ đề đó, bạn có thể can thiệp trực tiếp vào theme đó. Nhưng tôi khuyên bạn không nên làm vậy, bởi vì sau đó khi bạn cập nhật theme này, các tập tin mới sẽ được tải xuống và bạn sẽ mất hết tất các thay đổi bạn đã thực hiện trước đó.

Thật may mắn, bạn có thể chỉnh sửa hoặc code thêm chức năng cho theme đó mà vẫn có thể cập nhật theme gốc từ nhà phát triển thường xuyên. Đó là sử dụng Child Theme

Child Theme là gì?

Child Theme (theme con) là một theme thừa kế tính năng và kiểu dáng của một theme khác (gọi là theme mẹ).

Để website WordPress của bạn hoạt động với Child Theme, bạn cần kích hoạt Child theme này trong quản trị wordpress nhưng trong mã chủ đề con này bạn cần khai báo cho WordPress hiểu rằng đây là một Child theme của một theme gốc nào đó. Bạn vẫn phải giữ theme gốc trên trang web của mình, nhưng không kích hoạt nó.

Trong bài viết này, mình sẽ viết cách để tạo một chủ đề con trong WordPress.

Tạo Child Theme

Đầu tiên bạn cần làm là tạo một thư mục và đặt tên thư mục đó cho Child theme, nằm trong thư mục wp-content/themes. Child theme phải có 2 tệp là: style.cssfunctions.php

Trong thư mục của child theme. Ví dụ với hình ảnh trên là trong thư mục “hkt-simple-child” tôi tạo 2 file là: style.css và functions.php.

Ở đầu file style.css, thêm mã chú thích như sau:

/*
Theme Name:   HKT Simple Child Theme. Child for HKT Simple.
Theme URI:   https://kabiweb.com
Description:  Child theme for the HKT Simple theme.
Author:     Khanh Bui
Textdomain:   hkt
Author URI:   https://kabiweb.com
Template:    hkt-simple
 
Version:    1.0
*/

Điều này nói với WordPress rằng đây là một theme và dòng “Template: hkt-simple” nói rằng đây là một phần từ con của theme “hkt-simple”

Bạn có thể sử dụng bất kỳ theme nào làm gốc bằng cách sử dụng tên của thư mục chưa theme đó.

Đối với file functions.php, hãy thêm mã này:

/* enqueue script for parent theme stylesheet */  
function hkt_parent_styles() {
  // enqueue style
  wp_enqueue_style( 'parent', get_template_directory_uri().'/style.css' );
     
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'hkt_parent_styles');

Như vậy bạn đã tạo thành công một child theme rồi đó. Thật dễ dàng phải không nào.

Nguồn tham khảo: Blog tutplus, tác giả: Rachel McCollin